Huurtoeslag 2020

Per 1 januari vervalt de inkomensgrens voor het bepalen van de huurtoeslag. De vermogensgrens ligt in 2020 op € 30.846 per persoon. De hoogte van de huurtoeslag is afhankelijk van de huur, uw (gezamenlijke) inkomen en uw (gezamenlijke) vermogen. Het gezamenlijke inkomen/vermogen is de som van uw inkomen/vermogen en dat van uw toeslagpartner. De nieuw […]

HVO, Thuisvester en gemeente werken samen aan duurzaam sociaal wonen in Oosterhout

In 2020 staat betaalbaar wonen voor mensen met een laag inkomen voorop. Meer sociale huurwoningen, die beter aansluiten op de woonbehoeften van de diverse doelgroepen. Er is bovendien extra aandacht voor ouderen, die steeds langer zelfstandig thuis moeten en willen wonen, én voor jongeren en starters. Verduurzaming van de bestaande woningen en de ontwikkeling naar […]

Rattenplaag

De bruine rat is een overlast voor de mens. Dit heeft de mens echter voor een groot deel aan zichzelf te wijten. De bruine rat kan zich namelijk zo goed in de buurt van de mens handhaven, omdat die zijn afvalprobleem vaak niet netjes oplost. Het is een alleseter, die voornamelijk leeft van eiwit– en zetmeelrijk voedsel. Hij leeft onder andere […]

Jaarplan en begroting 2019

Ook in 2019 staat er weer veel te gebeuren: energetische maatregelen, nieuwbouw, toename van het aantal woningen door overname WSG. Lees het hele jaarplan 2019 en de begroting voor 2019.

Jaarverslag 2018 en jaarcijfers 2018

Door de steeds betere samenwerking tussen de huurdersverenigingen is er veel bereikt voor de huurders in 2018. Lees het hele jaarverslag 2018 en de jaarcijfers over 2018.