Algemene Ledenvergadering gaat niet door!

Op 31 oktober 2022 zou de Algemene Ledenvergadering van Huurders Vereniging Oosterhout (HVO) plaatsvinden. Door de oplopende coronabesmettingen is het bestuur van HVO van mening dat het niet verantwoord is om de ALV door te laten gaan.


Om toch verantwoording af te leggen aan de leden, zijn alle stukken gepubliceerd op deze website:
Verslag Algemene Ledenvergadering 2021
Jaarverslag 2021 en jaarcijfers 2021
Concept jaarplan 2023 en voorlopige begroting 2023
Voorstel nieuw Huishoudelijk Reglement.

Mochten er vragen of opmerkingen zijn dan kunnen die tot 16 november 2022 via secretariaat@kijkophvo.nl of telefonisch via 0162- 458 000 (bij voicemail aub naam en telefoonnummer duidelijk inspreken) gesteld worden.