Algemene Ledenvergadering 1 juni

Op 1 juni 2023 vindt de Algemene Ledenvergadering van Huurders Vereniging Oosterhout (HVO) plaats. De agenda is als volgt: Na de pauze is er een themabespreking over de toekomst van de huurdersverenigingen en de huuraanpassing. Locatie is activiteitencentrum De Slotjes, Slotjesveld 15 te Oosterhout. De zaal is open vanaf 19.30 uur en de vergadering begint […]

Kascommissie

In januari hebben wij aangegeven dat wij op zoek waren naar twee personen voor de kascommissie. De sluitingsdatum voor aanmelding is inmiddels verstreken en er hebben zich twee personen aangemeld: de heren P. Brons en W. Christ. De kascommissie die het financiële verslag over het jaar 2022 gaat controleren en daarover in de Algemene Ledenvergadering […]

Leden kascommissie gezocht

Op grond van de statuten van HVO moet de getrouwheid van de jaarcijfers (balans en verlies- en winstrekening) worden gecontroleerd door een kascommissie die bestaat uit twee leden van HVO die geen deel uitmaken van het bestuur. Daarom zijn wij op zoek naar twee personen die voor de Algemene Ledenvergadering van mei 2023 het financiële […]

Recht op toeslagen?

Per 1 januari 2023 zijn de regels omtrent het recht op toeslagen veranderd. Zo is bijvoorbeeld de maximale huur voor de huurtoeslag verhoogd naar € 808,36 (was € 763,47). De inkomensgrens voor de zorgtoeslag is verhoogd naar € 38.520 per jaar (was € 31.998). Wellicht komt u in 2023 in aanmerking voor een toeslag. Meer […]

2022 verdwijnt en 2023 staat voor ons klaar

In het afgelopen jaar heeft corona een stapje terug gedaan. Echter velen van ons zijn toch nog getroffen door de ziekte, die volgens de medici niet meer uit ons leven zal gaan. Ook eenzaamheid, niet alleen onder ouderen, maar ook jongeren zal voorlopig nog blijven bestaan. Gelukkig zijn er ook mensen die een nieuwe hobby […]

Fijne feestdagen gewenst

In verband met de feestdagen zijn wij vanaf 22 december 2022 tot en met 8 januari afwezig. Voor dringende zaken kunt u een mailbericht sturen naar secretariaat@kijkophvo.nl. Het bestuur van HVO wenst u fijne feestdagen!

Ontwerp Holtroplaan

De gemeente Oosterhout organiseert een aantal inloopmomenten waarop het ontwerp van de Burgemeester Holtroplaan wordt gepresenteerd. Tijdens deze inloopmomenten kunt u vragen stellen over het ontwerp. Tijdstippen van de inloopmomenten: woensdag 7 december van 10.00 tot 13.00 uur (locatie Winkelcentrum Zuiderhout)zaterdag 10 december van 13.00 tot 17.00 uur (locatie Winkelcentrum Zuiderhout)maandag 12 december van 19.00 […]

Algemene Ledenvergadering gaat niet door!

Op 31 oktober 2022 zou de Algemene Ledenvergadering van Huurders Vereniging Oosterhout (HVO) plaatsvinden. Door de oplopende coronabesmettingen is het bestuur van HVO van mening dat het niet verantwoord is om de ALV door te laten gaan. Om toch verantwoording af te leggen aan de leden, zijn alle stukken gepubliceerd op deze website:Verslag Algemene Ledenvergadering […]

Algemene Ledenvergadering 31 oktober 2022

Op 31 oktober 2022 vindt de Algemene Ledenvergadering van Huurders Vereniging Oosterhout (HVO) plaats. De agenda is als volgt:1. Opening en mededelingen2. Verslag Algemene Ledenvergadering 2021 3. Jaarverslag 2021 en jaarcijfers 2021 4. Jaarplan 2023 en begroting 2023 5. Voorstel nieuw Huishoudelijk Reglement 6. Rondvraag 7. Sluiting en pauze Na de pauze is er een […]

De Algemene Ledenvergadering is verplaatst naar het najaar 2022

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 11 oktober 2021 is aangegeven dat er mede in het kader van de WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) een statutenwijziging moet plaatsvinden. Ook is het huishoudelijke reglement nooit ter goedkeuring voorgelegd aan de ALV en behoeft ook aanpassing. Er is tijdens de ALV een oproep gedaan om deel te […]