Algemene Ledenvergadering 1 juni

Op 1 juni 2023 vindt de Algemene Ledenvergadering van Huurders Vereniging Oosterhout (HVO) plaats.

De agenda is als volgt:

  1. Opening en mededelingen
  2. Verslag Algemene Ledenvergadering 2021
  3. Jaarverslag 2022
  4. Verslag kascommissie 2022 en verkiezing nieuwe kascommissie
  5. Jaarcijfers 2022 en begroting 2023
  6. Jaarplan 2023
  7. Pauze
  8. Themabespreking
  9. Rondvraag en sluiting

Na de pauze is er een themabespreking over de toekomst van de huurdersverenigingen en de huuraanpassing.

Locatie is activiteitencentrum De Slotjes, Slotjesveld 15 te Oosterhout. De zaal is open vanaf 19.30 uur en de vergadering begint om 20.00 uur.