Ontwerp Holtroplaan

De gemeente Oosterhout organiseert een aantal inloopmomenten waarop het ontwerp van de Burgemeester Holtroplaan wordt gepresenteerd. Tijdens deze inloopmomenten kunt u vragen stellen over het ontwerp. Tijdstippen van de inloopmomenten: woensdag 7 december van 10.00 tot 13.00 uur (locatie Winkelcentrum Zuiderhout)zaterdag 10 december van 13.00 tot 17.00 uur (locatie Winkelcentrum Zuiderhout)maandag 12 december van 19.00 […]

Algemene Ledenvergadering gaat niet door!

Op 31 oktober 2022 zou de Algemene Ledenvergadering van Huurders Vereniging Oosterhout (HVO) plaatsvinden. Door de oplopende coronabesmettingen is het bestuur van HVO van mening dat het niet verantwoord is om de ALV door te laten gaan. Om toch verantwoording aan af te leggen aan de leden, zijn alle stukken gepubliceerd op deze website:Verslag Algemene […]

Algemene Ledenvergadering 31 oktober 2022

Op 31 oktober 2022 vindt de Algemene Ledenvergadering van Huurders Vereniging Oosterhout (HVO) plaats. De agenda is als volgt:1. Opening en mededelingen2. Verslag Algemene Ledenvergadering 2021 3. Jaarverslag 2021 en jaarcijfers 2021 4. Jaarplan 2023 en begroting 2023 5. Voorstel nieuw Huishoudelijk Reglement 6. Rondvraag 7. Sluiting en pauze Na de pauze is er een […]

De Algemene Ledenvergadering is verplaatst naar het najaar 2022

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 11 oktober 2021 is aangegeven dat er mede in het kader van de WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) een statutenwijziging moet plaatsvinden. Ook is het huishoudelijke reglement nooit ter goedkeuring voorgelegd aan de ALV en behoeft ook aanpassing. Er is tijdens de ALV een oproep gedaan om deel te […]

Verhuizing HVO

Vanaf maandag 14 maart 2022 is HuurdersVereniging Oosterhout te vinden aan de Palestrinalaan 23 te Oosterhout.

2022 staat voor ons klaar

In het afgelopen jaar heeft corona de regie gehad over ons leven. Velen van ons zijn getroffen door ziekte of erger. Eenzaamheid was er niet alleen onder ouderen, maar ook jongeren hadden hieronder te lijden. Het jojo-effect van wat-mag-niet en wat-mag-wel, gaf bij velen een opstandig gevoel. Maar ook waren er veel mensen waarbij berusting […]

Jaarverslag en jaarcijfers 2020

Vanwege de corona-crisis en de daarbij behorende beperekende maatregelen was 2020 een bijzonder jaar. Lees het jaarverslag 2020 en de jaarcijfers 2020.

Kom in actie tegen de wooncrisis!

Dat kan en moet anders. Wij willen een minister van Volkshuisvesting én woonbeleid waarbij goed en betaalbaar wonen centraal staat. Samen met DeGoedeZaak voeren we hier campagne voor. Daar kunnen huurders en woningzoekenden bij helpen! Kom lokaal in actie!Gemeenten zijn verantwoordelijk voor genoeg betaalbare woningen, maar het Kabinet staat oplossingen in de weg. Daarom komen […]