2022 verdwijnt en 2023 staat voor ons klaar

In het afgelopen jaar heeft corona een stapje terug gedaan. Echter velen van ons zijn toch nog getroffen door de ziekte, die volgens de medici niet meer uit ons leven zal gaan.

Ook eenzaamheid, niet alleen onder ouderen, maar ook jongeren zal voorlopig nog blijven bestaan. Gelukkig zijn er ook mensen die een nieuwe hobby gevonden hebben waarmee ze de dag konden doorkomen.

Voor 2023 hebben wij een aantal plannen gemaakt om meer in contact te treden met onze achterban om samen onderwerpen te behandelen die van belang zijn voor prettig wonen in een fijne omgeving.
In het begin van 2023 zullen wij daar over publiceren op deze website en onze social media.

Het bestuur van de Huurdersvereniging wenst U een voorspoedig 2023!