Leden kascommissie gezocht

Op grond van de statuten van HVO moet de getrouwheid van de jaarcijfers (balans en verlies- en winstrekening) worden gecontroleerd door een kascommissie die bestaat uit twee leden van HVO die geen deel uitmaken van het bestuur.

Daarom zijn wij op zoek naar twee personen die voor de Algemene Ledenvergadering van mei 2023 het financiële verslag willen controleren op een accurate en juiste verwerking van de inkomsten en uitgaven over het jaar 2022. Ook moeten zij vaststellen of de informatie in het financiële verslag toereikend en correct is.

Kandidaten kunnen zich vóór 6 februari 2023 aanmelden via secretariaat@kijkophvo.nl.