Oosterheide schrikt

Ernst Damen (Hoofd Vastgoed Thuisvester) gaf aan dat de flats niet te verduurzamen zijn en dat sloop de enige oplossing is. Ook de Bunthoef zal vernieuwd worden en boven de nieuwe Bunthoef zullen appartementen gebouwd worden. Christa Uithol (Hoofd Wonen Thuisvester) gaf een toelichting op de praktische maatregelen, zoals een verhuisvergoeding, het verlenen van een […]

Petitie noodpakket tegen de wooncrisis

Ook huurders en woningzoekenden kunnen zich uitspreken voor het noodpakket via een online petitie. Klik hier om de petitie te tekenen. De complete tekst van het artikel uit de nieuwsbrief van de Woonbond kunt u hier lezen.

Actie Huurdersverenigingen Afschaffen die verhuurdersheffing

Lees hier het pamflet Naar aanleiding van het artikel in BN de Stem over het pamflet, heeft de fractie van de PvdA Oosterhout een gesprek gehad met het bestuur van HVO om te kijken of zij als politieke partij iets kunnen betekenen in deze kwestie.

Algemene Ledenvergadering 2020

Op grond van onze statuten zouden wij voor 1 juli 2020 een Algemene Ledenvergadering (ALV) moeten houden. Gezien de onzekere tijden waarin we nu leven in verband met de ontwikkelingen en maatregelen omtrent het Corona-virus en de benodigde voorbereidingshandelingen voor een ALV, zijn wij genoodzaakt om onze ALV te verplaatsen naar een later tijdstip. Wij […]

Huurtoeslag 2020

Per 1 januari vervalt de inkomensgrens voor het bepalen van de huurtoeslag. De vermogensgrens ligt in 2020 op € 30.846 per persoon. De hoogte van de huurtoeslag is afhankelijk van de huur, uw (gezamenlijke) inkomen en uw (gezamenlijke) vermogen. Het gezamenlijke inkomen/vermogen is de som van uw inkomen/vermogen en dat van uw toeslagpartner. De nieuw […]

HVO, Thuisvester en gemeente werken samen aan duurzaam sociaal wonen in Oosterhout

In 2020 staat betaalbaar wonen voor mensen met een laag inkomen voorop. Meer sociale huurwoningen, die beter aansluiten op de woonbehoeften van de diverse doelgroepen. Er is bovendien extra aandacht voor ouderen, die steeds langer zelfstandig thuis moeten en willen wonen, én voor jongeren en starters. Verduurzaming van de bestaande woningen en de ontwikkeling naar […]