Huurverhoging 2024

Inmiddels is de brief inzake de huurverhoging 2024 bij de huurders van Thuisvester op de mat gevallen of in de digitale postbus bezorgd. In onderstaand bericht leest u het advies over de huurverhoging van Huurders Vereniging Oosterhout, Huurdersvereniging Rucphen en Huurdersvereniging Zundert aan Stichting Thuisvester. Tevens is de reactie van Thuisvester op dit advies opgenomen.

Advies van de huurdersverenigingen:
“Daar waar Thuisvester pretendeert Huurdersparticipatie hoog in het vaandel te hebben staan, blijkt bij het voorstel Huuraanpassing 2024 het tegendeel.

Tijdens de bijeenkomst op 1 februari 2024 over de Huuraanpassing 2024 werd een percentage van 5,3% gepresenteerd met als kanttekening: “Dit wordt het en is niet bespreekbaar!”

Wij ervaren dit als een schoffering van onze mogelijkheid tot huurdersparticipatie over de volgens ons veel te hoge huuraanpassing van 5,3% voor de huurders met lagere/(midden) inkomens.

Het moge u duidelijk zijn dat wij gezien bovenstaande NEGATIEF adviseren over de voorgestelde huuraanpassing van 5,3% voor de lagere/(midden)inkomens.”

Reactie van Thuisvester:
“Bedankt voor jullie reactie op de adviesaanvraag voor de huuraanpassing 2024. Het spijt ons te horen dat jullie je niet “echt” gehoord hebben gevoeld in het doorlopen proces. We hebben hierover gesproken in ons gesprek van donderdag 28 maart jl.

Het is ons, op basis van de reflectie gesprekken, heel duidelijk geworden op welke wijze jullie het proces hebben ervaren dit jaar. We nemen jullie tips voor het komende jaar zeer ter harte. Dank voor dit openhartige gesprek.

We begrijpen ook dat jullie natuurlijk hadden willen onderhandelen over de huurverhoging van 5,3%. Dit percentage ligt inderdaad een stuk hoger dan in voorgaande jaren. Jullie negatieve advies is voor ons dan ook geen verrassing en zeer begrijpelijk.

Desondanks willen we, zoals ook nogmaals toegelicht in ons gesprek van 28 maart jl,, aansluiten bij de afspraken uit de Nationale Prestatie Afspraken. We conformeren ons, samen met de regio corporaties, aan de afspraken en zijn ervan overtuigd dat dit nodig is om aan de belangrijke taken die voor ons en voor de sector liggen, zoals de voor huurders kosten vrije verduurzaming, het verbeteren van de leefbaarheid en het toevoegen van huurwoningen, te kunnen voldoen.

We zijn ons ervan bewust dat het een hoog percentage is en zullen waar nodig laagdrempelig, toegankelijk en waar mogelijk proactief maatwerk leveren aan onze bewoners. We zien meer waarde in maatwerk waar dat het noodzakelijk is, dan een generiek lager percentage voor iedereen. We zullen jullie ook informeren over de hoeveelheid bezwaren, verzoeken tot maatwerk en de uitwerking hiervan.

We willen toch nog eens benadrukken dat jullie inbreng in gesprekken en tijdens presentaties heel belangrijk voor ons is. En we nemen jullie tips om de partlcipatie verder te verbeteren ter harte. Jullie invloed op het {huur)beleid blijft belangrijk, maar steeds meer per gebied, maar ook per wijk, straat of doelgroep. We zetten de gesprekken hierover graag voort met de geschetste ontwikkelingen op het gebied van de landelijke NPA afspraken en gebiedsgerichte aanpak in gedachten.”