Kunnen ouderen met eigen vermogen een duurdere sociale woning huren?

Ja, dat kan dus onder bepaalde voorwaarden. Wat die voorwaarden zijn kunt u lezen op Aanbod op Klik voor Wonen – Thuisvester en dan even doorscrollen naar het kopje Kunnen ouderen met eigen vermogen een duurdere woning huren. Onder dat kopje leest u alle voorwaarden waaraan voldaan moet worden om in aanmerking te komen voor een voor uw inkomen te dure sociale huurwoning.