Algemene Ledenvergadering 2020

Op grond van onze statuten zouden wij voor 1 juli 2020 een Algemene Ledenvergadering (ALV) moeten houden. Gezien de onzekere tijden waarin we nu leven in verband met de ontwikkelingen en maatregelen omtrent het Corona-virus en de benodigde voorbereidingshandelingen voor een ALV, zijn wij genoodzaakt om onze ALV te verplaatsen naar een later tijdstip. Wij gaan ervan uit dat we in het najaar onze ALV wel gewoon kunnen laten plaatsvinden.