Oosterheide schrikt

Ernst Damen (Hoofd Vastgoed Thuisvester) gaf aan dat de flats niet te verduurzamen zijn en dat sloop de enige oplossing is. Ook de Bunthoef zal vernieuwd worden en boven de nieuwe Bunthoef zullen appartementen gebouwd worden. Christa Uithol (Hoofd Wonen Thuisvester) gaf een toelichting op de praktische maatregelen, zoals een verhuisvergoeding, het verlenen van een urgentie bij het zoeken naar een nieuwe woning en het feit dat het nog niet duidelijk is hoe de toekomstige invulling van de wijk er uit gaat zien. Thuisvester gaat met alle bewoners in gesprek om te kijken wat de wensen zijn en zal ook klankbordgroepen in het leven roepen, waarin bewoners kunnen meepraten over de invulling van de bebouwing en de wijk.

Bewoners kunnen nu al afspraken maken voor een gesprek met Thuisvester en natuurlijk kunnen zij ook terecht bij HVO.