Jaarverslag 2018 en jaarcijfers 2018

Door de steeds betere samenwerking tussen de huurdersverenigingen is er veel bereikt voor de huurders in 2018.

Lees het hele jaarverslag 2018 en de jaarcijfers over 2018.