HVO, Thuisvester en gemeente werken samen aan duurzaam sociaal wonen in Oosterhout

In 2020 staat betaalbaar wonen voor mensen met een laag inkomen voorop. Meer sociale huurwoningen, die beter aansluiten op de woonbehoeften van de diverse doelgroepen. Er is bovendien extra aandacht voor ouderen, die steeds langer zelfstandig thuis moeten en willen wonen, én voor jongeren en starters. Verduurzaming van de bestaande woningen en de ontwikkeling naar gasvrije woningen is ook een speerpunt.
HVO is ook betrokken bij de ontwikkeling van de woningbouwstrategie 2030, waarin bepaald wordt voor wie er in de komende jaren in Oosterhout welk type woningen gebouwd moeten worden en waar dit zou moeten gebeuren.

Heeft u ideeën over deze onderwerpen en wilt u er over meepraten? Geef dit dan aan via secretariaat@kijkophvo.nl.