Algemene Ledenvergadering 31 oktober 2022

Op 31 oktober 2022 vindt de Algemene Ledenvergadering van Huurders Vereniging Oosterhout (HVO) plaats.

De agenda is als volgt:
1. Opening en mededelingen
2. Verslag Algemene Ledenvergadering 2021
3. Jaarverslag 2021 en jaarcijfers 2021
4. Jaarplan 2023 en begroting 2023
5. Voorstel nieuw Huishoudelijk Reglement
6. Rondvraag
7. Sluiting en pauze

Na de pauze is er een themabespreking over woningbouw en alles wat daarmee samenhangt. Het voorstel nieuw Huishoudelijk Reglement vind u hier.

Locatie is activiteitencentrum De Slotjes, Slotjesveld 15 te Oosterhout. De zaal is open vanaf 19.30 uur en de vergadering begint om 20.00 uur.