Huurders Vereniging Oosterhout
> Home
  • > Dagelijks bestuur

Onze medewerkers

Voorzitter
Peter van Kemenade

Vicevoorzitter
Ben Egging


Secretaris
Marja Coolen

Adviseur en PR
Louky Hulsker


 

 

Activiteiten | Nieuws
  • Jaarverslag en jaarcijfers 2020

    Vanwege de corona-crisis en de daarbij behorende beperekende maatregelen was 2020 een bijzonder jaar.

  • Jaarplan en begroting 2021

    Als gevolg van de corona-crisis zal zeker in het eerste halfjaar van 2021 normaal functioneren niet of nauwelijks mogelijk zijn.

  • Kom in actie tegen de wooncrisis!

    De wooncrisis raakt jong en oud. Als er al een huurwoning te vinden is, is de huur vaak onbetaalbaar. Wie geen woning kan kopen heeft het nakijken en huisjesmelkers hebben vrij spel.