Huurders Vereniging Oosterhout
> Home
  • > Contact

Waar zijn wij bereikbaar

Huurders Vereniging Oosterhout
De Braak 130
4901 JL Oosterhout
(0162) 458000
secretariaat@kijkophvo.nl
www.kijkophvo.nl

Wij zijn bereikbaar via telefoon en mail en werken uitsluitend op afspraak.

Activiteiten | Nieuws
  • Jaarverslag en jaarcijfers 2020

    Vanwege de corona-crisis en de daarbij behorende beperekende maatregelen was 2020 een bijzonder jaar.

  • Jaarplan en begroting 2021

    Als gevolg van de corona-crisis zal zeker in het eerste halfjaar van 2021 normaal functioneren niet of nauwelijks mogelijk zijn.

  • Kom in actie tegen de wooncrisis!

    De wooncrisis raakt jong en oud. Als er al een huurwoning te vinden is, is de huur vaak onbetaalbaar. Wie geen woning kan kopen heeft het nakijken en huisjesmelkers hebben vrij spel.