Huurders Vereniging Oosterhout
> Home
  • > Nieuws

Oosterheide schrikt

Ernst Damen (Hoofd Vastgoed Thuisvester) gaf aan dat de flats niet te verduurzamen zijn en dat sloop de enige oplossing is. Ook de Bunthoef zal vernieuwd worden en boven de nieuwe Bunthoef zullen appartementen gebouwd worden. Christa Uithol (Hoofd Wonen Thuisvester) gaf een toelichting op de praktische maatregelen, zoals een verhuisvergoeding, het verlenen van een urgentie bij het zoeken naar een nieuwe woning en het feit dat het nog niet duidelijk is hoe de toekomstige invulling van de wijk er uit gaat zien. Thuisvester gaat met alle bewoners in gesprek om te kijken wat de wensen zijn en zal ook klankbordgroepen in het leven roepen, waarin bewoners kunnen meepraten over de invulling van de bebouwing en de wijk.

Bewoners kunnen nu al afspraken maken voor een gesprek met Thuisvester en natuurlijk kunnen zij ook terecht bij HVO.

 

Petitie noodpakket tegen de wooncrisis

Ook huurders en woningzoekenden kunnen zich uitspreken voor het noodpakket via een online petitie. Klik hier om de petitie te tekenen.

De complete tekst van het artikel uit de nieuwsbrief van de Woonbond kunt u hier lezen.

Enquête Sociaal Domein: welzijn, zorg en ondersteuning in Oosterhout

Bericht van de gemeente:
‘Meer voor elkaar’ Daar staan we voor in Oosterhout. Meer voor elkaar krijgen, meer voor elkaar doen en er meer voor elkaar zijn.

Ook binnen het sociaal domein willen we deze waarde centraal stellen. Met het sociaal domein bedoelen we alles wat de gemeente doet om inwoners te ondersteunen op het gebied van werk, inkomen, welzijn en gezondheid, meedoen en opgroeien.

Op dit moment zijn we als gemeente bezig om te kijken hoe we ‘meer voor elkaar’ binnen het sociaal domein in de praktijk kunnen brengen. Wat betekent ‘meer voor elkaar’ wanneer het even spaak loopt in het leven en je niet meer weet hoe om te gaan met de situatie?

We zijn benieuwd hoe u hierover denkt. Hoe kijkt u tegen de problemen aan die we tegen komen in het sociaal domein? En in welke richting zou u op zoek gaan naar oplossingen? Om daar een beeld bij te krijgen hebben we deze enquête opgesteld.

Klik hier om de enquête in te vullen.

Actie Huurdersverenigingen Afschaffen die verhuurdersheffing

Lees hier het pamflet

Naar aanleiding van het artikel in BN de Stem over het pamflet, heeft de fractie van de PvdA Oosterhout een gesprek gehad met het bestuur van HVO om te kijken of zij als politieke partij iets kunnen betekenen in deze kwestie.

Algemene Ledenvergadering 2020

Op grond van onze statuten zouden wij voor 1 juli 2020 een Algemene Ledenvergadering (ALV) moeten houden. Gezien de onzekere tijden waarin we nu leven in verband met de ontwikkelingen en maatregelen omtrent het Corona-virus en de benodigde voorbereidingshandelingen voor een ALV, zijn wij genoodzaakt om onze ALV te verplaatsen naar een later tijdstip. Wij gaan ervan uit dat we in het najaar onze ALV wel gewoon kunnen laten plaatsvinden.

Jaarverslag en jaarcijfers 2019

Lees het hele jaarverslag 2019 en de jaarcijfers 2019.

Jaarplan en begroting 2020

Lees het hele jaarplan 2020 en de begroting voor 2020.

Huurtoeslag 2020

Per 1 januari vervalt de inkomensgrens voor het bepalen van de huurtoeslag. De vermogensgrens ligt in 2020 op € 30.846 per persoon.

De hoogte van de huurtoeslag is afhankelijk van de huur, uw (gezamenlijke) inkomen en uw (gezamenlijke) vermogen. Het gezamenlijke inkomen/vermogen is de som van uw inkomen/vermogen en dat van uw toeslagpartner. De nieuw huurtoeslagregels hebben het voordeel dat u, bij een beetje extra inkomen, niet direct alle huurtoeslag moet terugbetalen. Binnen zekere grenzen houdt u wellicht recht op huurtoeslag, maar dan minder.

Voor specifieke vragen en/of een proefberekening klik hier.

HVO, Thuisvester en gemeente werken samen aan duurzaam sociaal wonen in Oosterhout

In 2020 staat betaalbaar wonen voor mensen met een laag inkomen voorop. Meer sociale huurwoningen, die beter aansluiten op de woonbehoeften van de diverse doelgroepen. Er is bovendien extra aandacht voor ouderen, die steeds langer zelfstandig thuis moeten en willen wonen, én voor jongeren en starters. Verduurzaming van de bestaande woningen en de ontwikkeling naar gasvrije woningen is ook een speerpunt.
HVO is ook betrokken bij de ontwikkeling van de woningbouwstrategie 2030, waarin bepaald wordt voor wie er in de komende jaren in Oosterhout welk type woningen gebouwd moeten worden en waar dit zou moeten gebeuren.

Heeft u ideeën over deze onderwerpen en wilt u er over meepraten? Geef dit dan aan via secretariaat@kijkophvo.nl.

HVO in Weekblad Oosterhout

Op een pc/laptop kunt u de tekst vergroten door  op de afbeelding te klikken met de rechtermuisknop.

Verslag Algemene Ledenvergadering

Klik hier voor het complete verslag.

Algemene Ledenvergadering maandag 27 mei 2019

Klik hier voor de agenda.

Na de pauze zullen mevr. de Haan en dhr. Giesbergen (beiden werkzaam bij Thuisvester) een toelichting geven op de totstandkoming van de huurprijzen.

U bent van harte welkom.

Geïnteresseerden voor een bestuursfunctie kunnen zich opgeven bij het secretariaat via secretariaat@kijkophvo.nl.

Rattenplaag


De bruine rat is een overlast voor de mens. Dit heeft de mens echter voor een groot deel aan zichzelf te wijten. De bruine rat kan zich namelijk zo goed in de buurt van de mens handhaven, omdat die zijn afvalprobleem vaak niet netjes oplost.

Het is een alleseter, die voornamelijk leeft van eiwit- en zetmeelrijk voedsel. Hij leeft onder andere van graan, zaden, slakken, larven, kikkers, jonge zoogdieren, vogeleieren en aas, maar zal ook aan botten knagen en aan andere ongewone producten zoals zeep en kaarsen.

De belangrijkste natuurlijke vijand in stedelijk gebied is de huiskat

Om de rattenplagen in te dammen, is rattengif ingezet. In eerste instantie werden  antistollingsmiddelen gebruikt. Dit had in het begin succes, totdat de dieren resistent werden tegen deze middelen. Daarna werd een tweede generatie antistollingsmiddelen ingezet.

De belangrijkste natuurlijke vijand in stedelijk gebied is de huiskat.

Wat kunnen wij zelf doen om een rattenplaag te voorkomen/bestrijden?

  • Geen vogels voeren
  • Huisafval op de ophaal dag aan de straat zetten
  • Melding maken bij de gemeentelijke milieu dienst
  • KAD (kennis- en Adviescentrum Dierplagen) in Wageningen

0317-419660

Jaarplan 2019

Ook in 2019 staat er weer veel te gebeuren: energetische maatregelen, nieuwbouw, toename van het aantal woningen door overname WSG.

Lees het hele jaarplan 2019 en de begroting voor 2019.

Jaarverslag 2018 en jaarcijfers 2018

Door de steeds betere samenwerking tussen de huurdersverenigingen is er veel bereikt voor de huurders in 2018.

Lees het hele jaarverslag 2018 en de jaarcijfers over 2018.

Verslag ALV 2018

Lees het complete Verslag ALV 2018


Nieuwsarchief

Oosterheide schrikt
Petitie noodpakket tegen de wooncrisis
Enquête Sociaal Domein: welzijn, zorg en ondersteuning in Oosterhout
Actie Huurdersverenigingen Afschaffen die verhuurdersheffing
Algemene Ledenvergadering 2020
Jaarverslag en jaarcijfers 2019
Jaarplan en begroting 2020
Huurtoeslag 2020
HVO, Thuisvester en gemeente werken samen aan duurzaam sociaal wonen in Oosterhout
HVO in Weekblad Oosterhout
Verslag Algemene Ledenvergadering
Algemene Ledenvergadering maandag 27 mei 2019
Rattenplaag
Jaarplan 2019
Jaarverslag 2018 en jaarcijfers 2018
Verslag ALV 2018

Activiteiten | Nieuws