Huurders Vereniging Oosterhout
> Home
  • > Bemiddeling bij klachten

Bemiddeling bij klachten

HVO ondersteunt de huurder in geval van reële klachten over de woning, openbare ruimten in complexen woonomgeving. De huurder dient in alle gevallen eerst contact op te nemen met de klantenservice van Thuisvester (085-20 20 777). Wordt de klacht niet naar tevredenheid opgelost, dan kan HVO als bemiddelaar optreden.

Activiteiten | Nieuws
  • Kom in actie tegen de wooncrisis!

    De wooncrisis raakt jong en oud. Als er al een huurwoning te vinden is, is de huur vaak onbetaalbaar. Wie geen woning kan kopen heeft het nakijken en huisjesmelkers hebben vrij spel.

  • Oosterheide schrikt

    Op zaterdag 19 september werden de bewoners van de negen flats aan de Strausshof, Palestrinalaan, Boerhavelaan, Ranonkelstraat en Anemoonstraat op de hoogte gesteld dat hun flats gesloopt gaan worden.

  • Petitie noodpakket tegen de wooncrisis

    De Woonbond, de Goede Zaak, de KBO-PCOB, de landelijke cliëntenraad, Ieder(in) en de LSVb vragen in een gezamenlijke brief aan minister Ollongren om met een noodpakket te komen voor de huursector.