Huurders Vereniging Oosterhout
> Home
  • > Bemiddeling bij klachten

Bemiddeling bij klachten

HVO ondersteunt de huurder in geval van reële klachten over de woning, openbare ruimten in complexen woonomgeving. De huurder dient in alle gevallen eerst contact op te nemen met de klantenservice van Thuisvester (085-20 20 777). Wordt de klacht niet naar tevredenheid opgelost, dan kan HVO als bemiddelaar optreden.

Activiteiten | Nieuws
  • Jaarverslag en jaarcijfers 2020

    Vanwege de corona-crisis en de daarbij behorende beperekende maatregelen was 2020 een bijzonder jaar.

  • Jaarplan en begroting 2021

    Als gevolg van de corona-crisis zal zeker in het eerste halfjaar van 2021 normaal functioneren niet of nauwelijks mogelijk zijn.

  • Kom in actie tegen de wooncrisis!

    De wooncrisis raakt jong en oud. Als er al een huurwoning te vinden is, is de huur vaak onbetaalbaar. Wie geen woning kan kopen heeft het nakijken en huisjesmelkers hebben vrij spel.