Huurders Vereniging Oosterhout
> Home
  • > Bemiddeling bij klachten

Bemiddeling bij klachten

HVO ondersteunt de huurder in geval van reële klachten over de woning, openbare ruimten in complexen woonomgeving. De huurder dient in alle gevallen eerst contact op te nemen met de klantenservice van Thuisvester (085-20 20 777). Wordt de klacht niet naar tevredenheid opgelost, dan kan HVO als bemiddelaar optreden.

Activiteiten | Nieuws