Huurders Vereniging Oosterhout
> Home
 • > Belangenbehartiging

Belangenbehartiging

HVO behartigt de belangen en het woongenot van alle huurders van woningcorporatie Thuisvester. HVO overlegt op alle niveau’s. Van overleg met directie tot overleg met buurtmeesters, afdelingen en managers.

HVO heeft contacten met de gemeente Oosterhout. Zij oefent haar invloed uit op de gemeentelijke woonvisie en op de prestatieafspraken tussen de gemeente Oosterhout en woningcorporatie Thuisvester. In het overleg met wethouders en politieke partijen behartigt HVO de belangen van de huurders. Voorbeelden hiervan zijn:

 • leefomgeving
 • leefbaarheid
 • sociaal leefklimaat
 • speeltuinen
 • wijkcentra
 • verkeer en openbaar vervoer
 • subsidiebeleid.
Activiteiten | Nieuws
 • Jaarverslag en jaarcijfers 2020

  Vanwege de corona-crisis en de daarbij behorende beperekende maatregelen was 2020 een bijzonder jaar.

 • Jaarplan en begroting 2021

  Als gevolg van de corona-crisis zal zeker in het eerste halfjaar van 2021 normaal functioneren niet of nauwelijks mogelijk zijn.

 • Kom in actie tegen de wooncrisis!

  De wooncrisis raakt jong en oud. Als er al een huurwoning te vinden is, is de huur vaak onbetaalbaar. Wie geen woning kan kopen heeft het nakijken en huisjesmelkers hebben vrij spel.