Huurders Vereniging Oosterhout
> Home
  • > Belangenbehartiging

Belangenbehartiging

HVO behartigt de belangen en het woongenot van alle huurders van woningcorporatie Thuisvester. HVO overlegt op alle niveau’s. Van overleg met directie tot overleg met buurtmeesters, afdelingen en managers.

HVO heeft contacten met de gemeente Oosterhout. Zij oefent haar invloed uit op de gemeentelijke woonvisie en op de prestatieafspraken tussen de gemeente Oosterhout en woningcorporatie Thuisvester. In het overleg met wethouders en politieke partijen behartigt HVO de belangen van de huurders. Voorbeelden hiervan zijn:

  • leefomgeving
  • leefbaarheid
  • sociaal leefklimaat
  • speeltuinen
  • wijkcentra
  • verkeer en openbaar vervoer
  • subsidiebeleid.
Activiteiten | Nieuws