Huurders Vereniging Oosterhout
> Home
 • > Belangenbehartiging

Belangenbehartiging

HVO behartigt de belangen en het woongenot van alle huurders van woningcorporatie Thuisvester. HVO overlegt op alle niveau’s. Van overleg met directie tot overleg met buurtmeesters, afdelingen en managers.

HVO heeft contacten met de gemeente Oosterhout. Zij oefent haar invloed uit op de gemeentelijke woonvisie en op de prestatieafspraken tussen de gemeente Oosterhout en woningcorporatie Thuisvester. In het overleg met wethouders en politieke partijen behartigt HVO de belangen van de huurders. Voorbeelden hiervan zijn:

 • leefomgeving
 • leefbaarheid
 • sociaal leefklimaat
 • speeltuinen
 • wijkcentra
 • verkeer en openbaar vervoer
 • subsidiebeleid.
Activiteiten | Nieuws
 • Kom in actie tegen de wooncrisis!

  De wooncrisis raakt jong en oud. Als er al een huurwoning te vinden is, is de huur vaak onbetaalbaar. Wie geen woning kan kopen heeft het nakijken en huisjesmelkers hebben vrij spel.

 • Oosterheide schrikt

  Op zaterdag 19 september werden de bewoners van de negen flats aan de Strausshof, Palestrinalaan, Boerhavelaan, Ranonkelstraat en Anemoonstraat op de hoogte gesteld dat hun flats gesloopt gaan worden.

 • Petitie noodpakket tegen de wooncrisis

  De Woonbond, de Goede Zaak, de KBO-PCOB, de landelijke cliëntenraad, Ieder(in) en de LSVb vragen in een gezamenlijke brief aan minister Ollongren om met een noodpakket te komen voor de huursector.