Huurders Vereniging Oosterhout
> Home
  • > Geschiedenis

Onze geschiedenis

Huurders Vereniging Oosterhout (HVO) is ontstaan uit twee huurdersorganisaties in Oosterhout.

Markant, een bewonersorganisatie en Stichting Huurders Platform. Deze twee organisaties waren actief in Oosterhout. Na de fusie van Cires en Zorg voor Wonen, waaruit de Corporatie Thuisvester tot stand kwam, ontstond de behoefte aan een grotere inbreng. Beide organisaties besloten om samen te gaan in één huurdersvereniging. In januari 2011 passeerden de statuten bij de notaris, waardoor HVO een feit werd. In de Algemene Ledenvergadering van 23 maart 2011 werden beide oude organisaties geliquideerd.

Vanaf dat moment zijn alle huurders van woningcorporatie Thuisvester automatisch lid van HVO, tenzij men hier bezwaren tegen heeft.

HVO heeft 7300 leden en is daarmee de grootste vereniging van Oosterhout.

HVO is vertegenwoordigd in de koepelorganisatie CIZO, die over beleidszaken overlegt en adviseert aan Thuisvester. CIZO bestaat uit de huurdersverenigingen uit Raamsdonksveer, Rucphen, Zundert en Oosterhout.

Activiteiten | Nieuws
  • Kom in actie tegen de wooncrisis!

    De wooncrisis raakt jong en oud. Als er al een huurwoning te vinden is, is de huur vaak onbetaalbaar. Wie geen woning kan kopen heeft het nakijken en huisjesmelkers hebben vrij spel.

  • Oosterheide schrikt

    Op zaterdag 19 september werden de bewoners van de negen flats aan de Strausshof, Palestrinalaan, Boerhavelaan, Ranonkelstraat en Anemoonstraat op de hoogte gesteld dat hun flats gesloopt gaan worden.

  • Petitie noodpakket tegen de wooncrisis

    De Woonbond, de Goede Zaak, de KBO-PCOB, de landelijke cliëntenraad, Ieder(in) en de LSVb vragen in een gezamenlijke brief aan minister Ollongren om met een noodpakket te komen voor de huursector.