Huurders Vereniging Oosterhout
> Home
  • > Geschiedenis

Onze geschiedenis

Huurders Vereniging Oosterhout (HVO) is ontstaan uit twee huurdersorganisaties in Oosterhout.

Markant, een bewonersorganisatie en Stichting Huurders Platform. Deze twee organisaties waren actief in Oosterhout. Na de fusie van Cires en Zorg voor Wonen, waaruit de Corporatie Thuisvester tot stand kwam, ontstond de behoefte aan een grotere inbreng. Beide organisaties besloten om samen te gaan in één huurdersvereniging. In januari 2011 passeerden de statuten bij de notaris, waardoor HVO een feit werd. In de Algemene Ledenvergadering van 23 maart 2011 werden beide oude organisaties geliquideerd.

Vanaf dat moment zijn alle huurders van woningcorporatie Thuisvester automatisch lid van HVO, tenzij men hier bezwaren tegen heeft.

HVO heeft 7300 leden en is daarmee de grootste vereniging van Oosterhout.

 

Activiteiten | Nieuws
  • Jaarverslag en jaarcijfers 2020

    Vanwege de corona-crisis en de daarbij behorende beperekende maatregelen was 2020 een bijzonder jaar.

  • Jaarplan en begroting 2021

    Als gevolg van de corona-crisis zal zeker in het eerste halfjaar van 2021 normaal functioneren niet of nauwelijks mogelijk zijn.

  • Kom in actie tegen de wooncrisis!

    De wooncrisis raakt jong en oud. Als er al een huurwoning te vinden is, is de huur vaak onbetaalbaar. Wie geen woning kan kopen heeft het nakijken en huisjesmelkers hebben vrij spel.